Co je to mediace?

Máte konflikt, se kterým se vám už dlouho nedaří pohnout? Rozvádíte se a nedokážete se domluvit na společném řešení? Máte dlouhodobé problémy v soužití se sousedy? Nebo vás trápí neřešené pracovní spory či atmosféra na pracovišti?
U všech těchto typů konfliktů, stejně jako u řady dalších, můžete využít mediaci – metodu řešení konfliktu za pomoci třetí nestranné osoby – mediátora. Jeho úkolem je vést proces tak, aby účastníci sporu sami dospěli k rozhodnutí, jaké řešení je pro ně nejvýhodnější.
Mediátor vás jako nezaujatý pozorovatel motivuje řešit problémy vlastními silami, podle svých představ. Mediace vám ušetří nejen náklady za soudní výlohy, ale hlavně sníží míru stresu, která je běžně s řešením hlubokých konfliktů spojena.
Mediace respektuje možnosti, zájmy a potřeby všech zúčastněných. Je vhodná, pokud dáváte přednost klidnému řešení a jste schopni spolu mluvit alespoň na minimální úrovni. Řešení rozepří prostřednictvím mediace je v porovnání např. se soudním řízením výrazně rychlejší, levnější a efektivnější.

Jak to bude probíhat?

Strany se setkají na předem domluvené schůzce. Mediátor na místě dovysvětlí vše potřebné a poté začne jednání. Každý účastník dostane nejprve prostor k popsání svého pohledu na věc a objasnění svých potřeb a zájmů.
Při vzájemné komunikaci se pak strany snaží dojít k porozumění a nalezení společné dohody, která jejich spor vyřeší a ukončí. Výsledkem úspěšné mediace je jasně formulovaná, srozumitelná a prakticky uskutečnitelná dohoda.
Setkání s mediátorem může stranám navrhnout či nařídit soud. Tímto rozhodnutím se přeruší soudní jednání a zároveň se zastavuje běh promlčecích lhůt. Toto jednání trvá minimálně tři hodiny, odměna pro mediátora je v tomto případě 400 Kč za hodinu dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 277/2012 Sb. Částku hradí strany napůl, pokud se nedomluví jinak. Setkání s mediátorem má informativní charakter, po jeho ukončení vydá mediátor stranám potvrzení, že setkání proběhlo a byla splněna povinnost uložená soudem.
V případě, že se strany rozhodnou v mediačním jednání pokračovat, bude mediace probíhat za cenu uvedenou v ceníku. Mediaci je výhodné zvolit ještě před tím, než vůbec k soudnímu jednání dojde.

Kontaktní formulář

Kontakt

Adresa kanceláře:
Dlouhá 94,
Příbram III, 261 01

Kontaktní údaje:
Tel.: 603 154 674
e-mail: info@hanasobotkova.cz

Kancelář